Zachełmie - Przesieka. Unikalny projekt stworzenia folklorystycznej muzyki karkonoskiej oraz jej kontekstów w obszarze jałowym kulturowo i tradycjonalnie, w celu odnalezienia tożsamości regionalnej i zbudowania związków uczuciowych z Karkonoszami i Dolnym Śląskiem, bez względu na odniesienia historyczne i polityczne.

Biografia

"Szyszak" utworzyliśmy w listopadzie 2010 r. Mamy za sobą już wieloletnią współpracę, grając muzykę ludową i najbardziej popularną, niezbędną w eventach parkietowych lub podestowych. Pozwoliło to w ciągu ponad 20 lat, występując pod miłą kieszeni nazwą "Cash", na zapoznanie się z wieloma pensjonatami, ośrodkami, hotelami i innymi miejscami zabaw w całym karkonoskim regionie.

Z początkiem XXI wieku, młodsza, nieustabilizowana jeszcze w pełni część zespołu udała się na emigrację na Tasmanię, skąd po 6 latach powrócili w 2010 roku z ogromnym życiowym dorobkiem, w postaci dwóch synów, dwóch praw jazdy i umiejętnością obsługi tokarek cyfrowych. Pozostali przez ten czas kontynuowali ubijanie parkietów i zajmowali się działalnością, również w obszarze karkonoskiej turystyki: Wiśniowy Sad, Szczęsnowo, Euroregion Nysa.

Wspólnie odkryliśmy olbrzymią niszę w tradycji i w kulturze Gór Olbrzymich. Muzyka, poezja i folklor od XVII w. odgrywały wielką rolę w życiu ówczesnych mieszkańców tego regionu i do dziś one istnieją, nawet w ich obecnej ojczyźnie.

W ostatnich latach, wraz z rozwojem turystyki, narodziło się zainteresowanie bogatą historią, licznymi zabytkami i integralną tradycją Dolnego Śląska, które zaczęły wydostawać się spoza zasłony martyrologii II wojny światowej oraz propagandy powojennego systemu, w sposób dość chaotyczny lecz wyraźny. Pojawiły się odwołania do tradycji i do sztuki na miarę poziomu tożsamości nowych mieszkańców, w postaci folkloru góralskiego, beskidzkiego, architektury tyrolskiej, austriackiej i tatrzańskiej. Zapragnęliśmy czegoś bardziej autentycznego, związanego mocniej z Karkonoszami i z Kotliną Jeleniogórską.

Piękno gór zawsze było dla nas oczywiste do czasu, gdy wobec częstych kontaktów z wczasowiczami i turystami, spojrzeliśmy na wszystko ich oczami, stopniowo uświadamiając sobie w jak niezwykłym i ciekawym otoczeniu na co dzień żyjemy. Zaowocowało to powstaniem zespołu i pozwoliło wydobyć z szuflad wiersze, melodie, napisane pod wpływem fascynacji górami i przyrodą, filozofii bycia z nimi w zgodnej harmonii. Niektóre pieśni są stąd. Ludowe, sentymentalne, a teksty w mniej lub bardziej swobodnym tłumaczeniu, ponieważ z całego serca identyfikujemy się z nimi i czujemy to samo, tym mocniej, gdyby miało nam tego zabraknąć.


Wielkie poparcie otrzymujemy także od przyjaciół, rodziny, współmieszkańców i pasjonatów Karkonoszy, którzy również realizują się na polu sztuki, w bliskich im jej dziedzinach. Przyjęliśmy jako cel zapoczątkowanie tworzenia współczesnej tradycji Karkonoszy, czerpiącej uniwersalną energię, zawartą w każdym kamieniu spotkanym na górskim szlaku, w każdym przepięknym, zabytkowym miejscu, już wzbogaconym o nie tylko polskie starania.